Betingelser og vilkår

Flight Friends ydelser:

  • Vurdering af kundens krav om godtgørelse.
  • Indsendelse af krav til flyselskabet.
  • Gennemførelse af kravet. Hvis det bliver nødvendigt ved rettens hjælp.
  • Inddrive og udbetale kompensation til kunden.

Kundens forpligtelser:

Kunden videregiver alle relevante oplysninger om sagen. Dette vedrører også, at kunden informerer Flight Friend hvis flyselskabet vælger at udbetale kompensation direkte til kunden.

Kunden kan ikke kontakte eller føre direkte dialog med flyselskabet, så længe Flight Friend stadig kæmper for kundens krav. Skulle det vise sig, at Flight Friend ikke mener, at det er muligt at vinde sagen over flyselskabet og skriftligt har meddelt kunden dette, så er kunden naturligvis velkommen til selv at kontakte flyselskabet.

Oftest stillede spørgsmål

Kompensation er et beløb som flyselskaberne ved EU lov er blevet pålagt, at de skal udbetale til alle passagerer i forbindelse med forsinkelser på mere end 3 timer eller aflysninger af fly.

Kompensationen kan betragtes som en erstatning for den ”svie og tort” man som passagerer har været udsat for.

Nej, man er ikke altid berettiget til kompensation, men det er man som passagerer i langt hovedparten af tilfældene.

Man er ikke berettiget til kompensation fra flyselskabet, hvis forsinkelsen eller aflysningen skyldes dårligt vejr eller strejke i lufthavnen eller luftvæsnet (som vi desværre har set en del i Frankrig de senere år).

Ja, beløbet som du har betalt for din flybillet har ingen indflydelse på størrelsen af det beløb du er berettiget til. Alle passagerer har samme rettigheder med hensyn til kompensation, uanset hvor meget de har betalt for deres flybillet.

Beløbets størrelse afhænger af distancen for den flyvning du har foretaget eller skulle have foretaget.

Hvis distancen for din flyvning er under 1.500 km er du berettiget til:
250 EURO

Hvis distancen for din flyvning er over 1.500 km men under 3.500 km er du berettiget til
400 EURO

Hvis distancen for din flyvning er over 3.500 km er du berettiget til
600 EURO

Det skal bemærkes, at for at være berettiget til 600 EURO for en flyvning på mere end 3.500 km, så skal denne flyvning være mere end 4 timer forsinket og skal samtidig gå til en destination udenfor EU. Er flyveren forsinket mellem 3 og 4 timer, så er man berettiget til 50% kompensation, hvilket svarer til
300 EURO

Flyver du f.eks. fra Billund eller København til Gran Canaria, så er distancen på mere end 3.500 km, men da flyvningen stadig er indenfor EU, så er man trods den lange distance ”kun” berettiget til
400 EURO

Flight Friend udbetaler kompensationen til dig i DKK.

Hvis du har en dansk bank, så skal vi blot bruge navnet på din bank samt dit kontonummer.

Har du en bank udenfor Danmark, så skal vi bruge din postadresse, navnet på din bank samt IBAN og Swift code til din konto. (Bemærk: Nogle banker tager gebyr for at modtage penge som er overført fra et andet land. Det er alene en aftale mellem kontohaver og banken og ikke noget vi hos Flight friend kan gøre noget ved. Det er IKKE flight friend som opkræver gebyr for at overføre penge til udlandet. Beløbet som bankerne tager i gebyr kan variere, men ligger typisk på omkring 50,- DKK per overførsel).

Nej.

Ingen mennesker eller firmaer kan hæve penge på din konto, når de blot kender dit kontonummer. Det er kun muligt at indsætte penge på din konto, hvilket også er det eneste Flight Friend skal bruge dit kontonummer til.

Vi spørger først efter dit kontonummer, når vi har modtaget din kompensation fra flyselskabet og dermed er klar til at overføre penge til dig.

Hvis vi hos Flight Friend ikke mener, at flyselskabet har behandlet dit krav efter reglerne, så forfølger vi din sag og sender den til de rette instanser for at få en juridisk afgørelse. Det kommer aldrig til at koste dig noget. Du skal ALDRIG indbetale penge til Flight Friend.

Hvis vi mod vores egne forventninger ikke får medhold i din sag, så er alle udgifter vores.

Når vi vinder din sag og modtager den kompensation som du er berettiget til, så tager vi 20% af beløbet + moms og overfører efterfølgende det resterende beløb til din konto.

Du betaler kun, hvis vi vinder
– ellers er det gratis!

Om Flight Friend

Efter års erfaringer med jobs hos flyselskaber, hvor vi blandt andet har håndteret indkomne krav og klager fra flypassagerer, har vi samlet al den viden, der er nødvendig for at hjælpe alle passagerer, som har været udsat for fly, der blev aflyst eller forsinket.

Følg os på

FLIGHT FRIEND

Mandag-fredag kl. 9.00-17.00

Copyright © 2018 Flight Friend           Vilkår

A site by US DESIGN