Ska vi hjälpa dig med dina rättigheter mot flygbolagen?

Många flygbolag väljer dessvärre att inte upplysa sina passagerare om deras rättigheter i förbindelse med försenade eller inställda avgångar. Samtidigt har många flygbolag gjort det mycket svårt för sina passagerare att ta reda på vart man ska skicka in sina krav eller sina klagomål.

Med flera års erfarenhet inom branschen har vi på flight-friend.com specialiserat oss på att hjälpa alla de passagerare som antingen inte har tid att ta reda på hur detta utförs eller som kanske inte lyckas ta sig fram i de komplicerade system som många flygbolag har.

Har du som passagerare upplevt att din flygning blev mer än 3 timmar försenad eller att din avgång blev inställd, så kan du ha rätt till en kompensation på vanligen 250 EUR400 EUR eller 600 EUR, beroende på distansen på din flygning.

Lagen som säkrar dina rättigheter är en europeisk lag och gäller därför enbart i europeiskt luftrum. Detta innebär att ditt flyg måste avgå från en flygplats placerad i EU (med vilket flygbolag som helst) eller anlända till en EU flygplats från vilket land eller från vilken världsdel som helst (med ett flygbolag registrerat inom EU) eller från Island, Norge eller Schweiz.

Det är inte samtliga försenade eller inställda avgångar som beror på flygbolaget och därför finns det tillfällen då man som passagerare inte är berättigad kompensation. Det kan bero på dåligt väder, strejk på flygplatsen eller i luftrummet eller andra omständigheter som flygbolaget inte har någon inverkan på.

Även om inte alla försenade eller inställda avgångar ger kompensation, så rekommenderar vi alltid att man ansöker om kompensation. Det värsta som kan ske är att man får ett nej till kompensation från flygbolaget och i bästa fall får man upp till 600 EUR per passagerare på sin bokning.

Om vi på flight-friend anser att flygbolaget inte tagit rätt beslut rörande din/er kompensation, så tar vi ditt ärende vidare till rätt instanser för beslut. Detta gör vi på vår bekostnad utan att det påverkar storleken på din berättigade kompensation.

Om vi söker kompensation åt dig som passagerare som varit drabbad av en försening på mer än 3 timmar eller en inställd avgång, så kommer det aldrig att kosta dig något om det slutliga svaret från flygbolaget blir nej till kompensation. Om svaret däremot blir ja till kompensation, så tar vi på flight-friend.com en serviceavgift på 20% av den totalt utbetalda kompensationen. Till exempel om ni varit 3 resande på samma flygning och flygbolaget betalar ut 3 x 400 EUR, totalt 1.200 EUR. Då behåller flight-friend.com 240 EUR (20% serviceavgift, totalt 300 EUR och överför resterande 900 EUR till er.

Allt vi behöver från dig/er är en fullmakt för alla resande som det ska sökas kompensation för samt upplysningar om flygbolag, flygnummer samt datum och flygningens destinationer. Formuläret med fullmakten kommer flight-friend.com skicka för underskrift när vi värderat att du är berättigad till kompensation och flight-friend.com är redo att skicka ditt krav till flygbolaget.

I händelse av att flygbolaget ger avslag på att utbetala kompensation så skickar vi alltid flygbolagets svar vidare till dig.

Vanliga frågor

Kompensation är ett belopp som flygbolagen enligt EU-lagstiftning erlagts att betala passagerare i förbindelse med förseningar på mer än 3 timmar eller om en avgång blir inställd.

Kompensationen kan betraktas som en ersättning för den ”sveda och värk” man som passagerare drabbats av.

Nej, man är inte alltid berättigad till kompensation men som passagerare är man det i de flesta fall.

Man är inte berättigad till kompensation från flygbolaget om förseningen eller den inställda avgången beror på dåligt väder eller strejk på flygplatsen eller flygledningen (som vi dessvärre har sett en del av i Frankrike på senare år).

Ja, det belopp du betalat för din flygbiljett har ingen inverkan på storleken av det belopp du är berättigad till. Alla passagerare har samma rättigheter avseende kompensation oavsett hur mycket/lite de betalat för sin flygbiljett.

Kompensationens storlek beror på distansen för den flygning du rest eller skulle ha rest.

Om distansen på din flygning är under 1,500 km är du berättigad till:

250 EURO per person

Om distansen på din flygning är över 1,500 km men under 3,500 km är du berättigad till
:
400 EURO per person

Om distansen på din flygning är över 3,500 km är du berättigad till
:
600 EURO per person

Det bör noteras att för att vara berättigad till 600 EURO för en flygning på mer än 3,500 km, så ska denna flygning vara mer än 4 timmar försenad och gå till en destination utanför EU. Är avgången försenad mellan 3 och 4 timmar så är man berättigad till 50% kompensation vilket motsvarar
:
300 EURO per person

Flyger du exempelvis från Stockholm eller Göteborg till Gran Canaria, så är distansen på mer än 3,500 km, men eftersom flygningen är inom EU så är man trots den långa distansen ”bara” berättigad till
:
400 EURO per person

Flight Friend utbetalar kompensationen till dig i SEK.

Om du har en svensk bank behöver vi din postadress, namnet på din bank samt IBAN och SWIFT-kod till ditt konto.

Notera:  Vissa banker tar en avgift för att ta emot pengar som överförs från ett annat land. Det är ett enskilt avtal mellan kontoinnehavaren och banken och inte något vi på Flight Friend kan påverka. Det är INTE Flight Friend som tar en avgift för att överföra pengar till utlandet. Beloppet som bankerna tar i avgift kan variera, men vanligtvis ligger det på omkring 50 SEK per överföring).

Nej.

Inga människor eller företag kan ta ut pengar från ditt konto när de enbart har ditt kontonummer. Det är enbart möjligt att sätta in pengar på ditt konto, vilket även är det enda Flight Friend ska använda ditt kontonummer till.

Vi frågar först efter ditt kontonummer då vi mottagit din kompensation från flygbolaget och därmed är redo att överföra pengarna till dig.

Om vi på Flight Friend inte anser att flygbolaget har behandlat ditt krav enligt regelverket så tar vi ditt ärende vidare till rätt instanser för att få ett juridiskt beslut. Detta kommer aldrig att kosta dig något. Du kommer ALDRIG att inbetala några pengar till Flight Friend.

Om vi mot våra egna förväntningar inte får medhåll i ditt ärende, så ligger alla utgifter på oss.

När vi vinner ditt ärende och mottager den kompensation som du är berättigad till så tar vi 20% av beloppet och överför därefter det resterande beloppet till ditt konto.

Du betalar bara om vi vinner
– otherwise it's free!

OM FLIGHT FRIEND

Efter flera års erfarenhet av jobb hos flygbolag, där vi bland annat hanterat inskickade reklamationer och klagomål från passagerare, har vi samlat på oss all den kunskap som är nödvändig för att hjälpa alla passagerare som varit utsatta för flyg som försenats eller ställts in.

FÖLJ OSS PÅ

FLIGHT FRIEND

Måndag-fredag – 9.00-17.00

Copyright © 2018 Flight Friend           Villkor

A site by US DESIGN