Registrera krav

Kompensationsformular - SE
  • Ansök om kompensation
  • Personliga uppgifterVanliga frågor

Kompensation är ett belopp som flygbolagen enligt EU-lagstiftning erlagts att betala passagerare i förbindelse med förseningar på mer än 3 timmar eller om en avgång blir inställd.

Kompensationen kan betraktas som en ersättning för den ”sveda och värk” man som passagerare drabbats av.

Nej, man är inte alltid berättigad till kompensation men som passagerare är man det i de flesta fall.

Man är inte berättigad till kompensation från flygbolaget om förseningen eller den inställda avgången beror på dåligt väder eller strejk på flygplatsen eller flygledningen (som vi dessvärre har sett en del av i Frankrike på senare år).

Ja, det belopp du betalat för din flygbiljett har ingen inverkan på storleken av det belopp du är berättigad till. Alla passagerare har samma rättigheter avseende kompensation oavsett hur mycket/lite de betalat för sin flygbiljett.

Kompensationens storlek beror på distansen för den flygning du rest eller skulle ha rest.

Om distansen på din flygning är under 1,500 km är du berättigad till:

250 EURO per person

Om distansen på din flygning är över 1,500 km men under 3,500 km är du berättigad till
:
400 EURO per person

Om distansen på din flygning är över 3,500 km är du berättigad till
:
600 EURO per person

Det bör noteras att för att vara berättigad till 600 EURO för en flygning på mer än 3,500 km, så ska denna flygning vara mer än 4 timmar försenad och gå till en destination utanför EU. Är avgången försenad mellan 3 och 4 timmar så är man berättigad till 50% kompensation vilket motsvarar
:
300 EURO per person

Flyger du exempelvis från Stockholm eller Göteborg till Gran Canaria, så är distansen på mer än 3,500 km, men eftersom flygningen är inom EU så är man trots den långa distansen ”bara” berättigad till
:
400 EURO per person

Flight Friend utbetalar kompensationen till dig i SEK.

Om du har en svensk bank behöver vi din postadress, namnet på din bank samt IBAN och SWIFT-kod till ditt konto.

Notera:  Vissa banker tar en avgift för att ta emot pengar som överförs från ett annat land. Det är ett enskilt avtal mellan kontoinnehavaren och banken och inte något vi på Flight Friend kan påverka. Det är INTE Flight Friend som tar en avgift för att överföra pengar till utlandet. Beloppet som bankerna tar i avgift kan variera, men vanligtvis ligger det på omkring 50 SEK per överföring).

Nej.

Inga människor eller företag kan ta ut pengar från ditt konto när de enbart har ditt kontonummer. Det är enbart möjligt att sätta in pengar på ditt konto, vilket även är det enda Flight Friend ska använda ditt kontonummer till.

Vi frågar först efter ditt kontonummer då vi mottagit din kompensation från flygbolaget och därmed är redo att överföra pengarna till dig.

Om vi på Flight Friend inte anser att flygbolaget har behandlat ditt krav enligt regelverket så tar vi ditt ärende vidare till rätt instanser för att få ett juridiskt beslut. Detta kommer aldrig att kosta dig något. Du kommer ALDRIG att inbetala några pengar till Flight Friend.

Om vi mot våra egna förväntningar inte får medhåll i ditt ärende, så ligger alla utgifter på oss.

När vi vinner ditt ärende och mottager den kompensation som du är berättigad till så tar vi 20% av beloppet och överför därefter det resterande beloppet till ditt konto.

Du betalar bara om vi vinner
– otherwise it's free!

OM FLIGHT FRIEND

Efter flera års erfarenhet av jobb hos flygbolag, där vi bland annat hanterat inskickade reklamationer och klagomål från passagerare, har vi samlat på oss all den kunskap som är nödvändig för att hjälpa alla passagerare som varit utsatta för flyg som försenats eller ställts in.

FÖLJ OSS PÅ

FLIGHT FRIEND

Måndag-fredag – 9.00-17.00

Copyright © 2018 Flight Friend           Villkor

A site by US DESIGN