Skal vi hjælpe dig med dine rettigheder overfor for flyselskaberne?

Mange flyselskaber vælger desværre ikke at oplyse deres passagerer om deres rettigheder i forbindelse med forsinkelser eller aflysninger af flyvninger. Samtidig har mange flyselskaber gjort der meget svært for deres passagerer at finde ud af, hvortil man skal sende sit krav eller sin klage.

Med års erfaring indenfor branchen har vi hos flight-friend.com specialiseret os I at hjælpe alle passagerer som enten ikke har tiden til at finde ud hvordan det kan gøres, eller måske ikke kan finde ud af det komplicerede system som mange flyselskaber har lavet.

Har du som passagerer har oplevet at din flyvning blev mere end 3 timer forsinket eller flyvningen blev aflyst, så kan du have ret til en kompensation på normalt 250 EUR, 400 EUR eller 600 EUR, alt efter distancen for din flyvning.

Loven som sikre dig dine rettigheder er en europæisk lov og gælder derfor kun for europæisk luftrum. Dette betyder, at dit fly skal afgå fra en lufthavn placeret i EU (med hvilket som helst flyselskab) eller ankomme til en EU lufthavn fra et hvilket som helst land eller fra en hvilken helst verdensdel (med et i EU registreret flyselskab) eller fra Island, Norge eller Schweiz.

Ikke alle forsinkede eller aflyste flyvninger er flyselskabets skyld og derfor vil der være tilfælde, hvor man som passagerer ikke er berettiget til kompensation. Det kan skyldes meget dårligt vejr, strejke i lufthavnen eller i luftrummet eller andre omstændigheder som flyselskabet ikke har indflydelse på.

Selvom ikke alle forsinkede eller aflyste flyvninger udløser kompensation, så anbefaler vi at man altid søger kompensation. Det værste der kan ske er, at man får et nej til kompensation fra flyselskabet og i bedste fald modtager man op til 600 EUR per passagerer på sin booking.

Hvis vi hos flight-friend.com ikke mener, at flyskabet er kommet frem til den rigtige afgørelse vedrørende din / jeres kompensation, så tager vi din sag til de rette instanser for en afgørelse. Dette gør vi for vores regning og uden at det får afgørelse for størrelsen på din berettigede kompensation.

Hvis vi søger kompensation for dig som passagerer der har været berørt af en mere end 3 timers forsinkelse eller en aflyst flyvning, så vil det aldrig komme til at koste dig noget, hvis svaret fra flyselskabet ender med at blive et nej til kompensation. Hvis svaret derimod er ja til kompensation, så tager vi hos flight-friend.com et servicegebyr på 20% + moms af den samlede udbetalte kompensation. Eksempelvis har I været 3 rejsende på samme flyvning og flyselskabet udbetaler 3 x 400 EUR, i alt 1.200 EUR. Hos flight-friend.com beholder vi 240 EUR (20% servicegebyr) + moms, i alt 300 EUR og overfører de resterende 900 EUR til jer.

Alt hvad vi skal bruge fra dig / jer er en fuldmagt for alle rejsende der skal søges kompensation for og oplysninger om flyselskab, flynummer samt dato og destinationer for flyvningen. Formularen med fuldmagten vil flight-friend.com fremsende til underskrift, når vi har vurderet at du er berettiget til kompensation og flight-friend.com er klar til at fremsætte dit krav for flyselskabet.

I tilfælde af, at flyselskabet giver afslag på at udbetale kompensation, så sender vi altid flyselskabets svar videre til dig.

Oftest stillede spørgsmål

Kompensation er et beløb som flyselskaberne ved EU lov er blevet pålagt, at de skal udbetale til alle passagerer i forbindelse med forsinkelser på mere end 3 timer eller aflysninger af fly.

Kompensationen kan betragtes som en erstatning for den ”svie og tort” man som passagerer har været udsat for.

Nej, man er ikke altid berettiget til kompensation, men det er man som passagerer i langt hovedparten af tilfældene.

Man er ikke berettiget til kompensation fra flyselskabet, hvis forsinkelsen eller aflysningen skyldes dårligt vejr eller strejke i lufthavnen eller luftvæsnet (som vi desværre har set en del i Frankrig de senere år).

Ja, beløbet som du har betalt for din flybillet har ingen indflydelse på størrelsen af det beløb du er berettiget til. Alle passagerer har samme rettigheder med hensyn til kompensation, uanset hvor meget de har betalt for deres flybillet.

Beløbets størrelse afhænger af distancen for den flyvning du har foretaget eller skulle have foretaget.

Hvis distancen for din flyvning er under 1.500 km er du berettiget til:
250 EURO

Hvis distancen for din flyvning er over 1.500 km men under 3.500 km er du berettiget til
400 EURO

Hvis distancen for din flyvning er over 3.500 km er du berettiget til
600 EURO

Det skal bemærkes, at for at være berettiget til 600 EURO for en flyvning på mere end 3.500 km, så skal denne flyvning være mere end 4 timer forsinket og skal samtidig gå til en destination udenfor EU. Er flyveren forsinket mellem 3 og 4 timer, så er man berettiget til 50% kompensation, hvilket svarer til
300 EURO

Flyver du f.eks. fra Billund eller København til Gran Canaria, så er distancen på mere end 3.500 km, men da flyvningen stadig er indenfor EU, så er man trods den lange distance ”kun” berettiget til
400 EURO

Flight Friend udbetaler kompensationen til dig i DKK.

Hvis du har en dansk bank, så skal vi blot bruge navnet på din bank samt dit kontonummer.

Har du en bank udenfor Danmark, så skal vi bruge din postadresse, navnet på din bank samt IBAN og Swift code til din konto. (Bemærk: Nogle banker tager gebyr for at modtage penge som er overført fra et andet land. Det er alene en aftale mellem kontohaver og banken og ikke noget vi hos Flight friend kan gøre noget ved. Det er IKKE flight friend som opkræver gebyr for at overføre penge til udlandet. Beløbet som bankerne tager i gebyr kan variere, men ligger typisk på omkring 50,- DKK per overførsel).

Nej.

Ingen mennesker eller firmaer kan hæve penge på din konto, når de blot kender dit kontonummer. Det er kun muligt at indsætte penge på din konto, hvilket også er det eneste Flight Friend skal bruge dit kontonummer til.

Vi spørger først efter dit kontonummer, når vi har modtaget din kompensation fra flyselskabet og dermed er klar til at overføre penge til dig.

Hvis vi hos Flight Friend ikke mener, at flyselskabet har behandlet dit krav efter reglerne, så forfølger vi din sag og sender den til de rette instanser for at få en juridisk afgørelse. Det kommer aldrig til at koste dig noget. Du skal ALDRIG indbetale penge til Flight Friend.

Hvis vi mod vores egne forventninger ikke får medhold i din sag, så er alle udgifter vores.

Når vi vinder din sag og modtager den kompensation som du er berettiget til, så tager vi 20% af beløbet + moms og overfører efterfølgende det resterende beløb til din konto.

Du betaler kun, hvis vi vinder
– ellers er det gratis!

Om Flight Friend

Efter års erfaringer med jobs hos flyselskaber, hvor vi blandt andet har håndteret indkomne krav og klager fra flypassagerer, har vi samlet al den viden, der er nødvendig for at hjælpe alle passagerer, som har været udsat for fly, der blev aflyst eller forsinket.

Følg os på

FLIGHT FRIEND

Mandag-fredag kl. 9.00-17.00

Copyright © 2018 Flight Friend           Vilkår

A site by US DESIGN